Evropa se nalazi na raskršću i neophodno je doneti odluke koje su od temeljnog značaja za budućnost kontinenta. Hrišćanski identitet Evrope u velikoj meri zavisi od toga, da li smo sposobni da nađemo prave odgovore na izazove koji su pred nama. Duhovne smernice u tome mogu nam biti naši hrišćanski koreni, stari preko jednog milenijuma. Ogromna je odgovornost medija sa sadržajima hrišćanske orijentacije i novinara čiji je svakodnevni rad prožet hrišćanskim učenjima.

Sazivanje foruma u okviru kojeg bi se vodile rasprave uz učešće saradnika hrišćanskih medija i intelektualaca koji se bave izazovima hrišćanske kulture, u znatnoj meri može doprineti relevantnoj raspravi o aktuelnim pitanjima.

To je razlog zbog kojeg Ministarstvo spoljnih poslova i spoljne trgovine organizuje jednu međunarodnu konferenciju. Trodnevna, za javnost otvorena konferencija održaće se 4-6. septembra 2019. u Budimpešti na Nacionalnom univerzitetu za javnu službu. Teme konferencije su hrišćansko novinarstvo, hrišćanstvo u XXI veku, progon hrišćana u svetu, hrišćanstvo i porodica. U okviru posebnih tematskih blokova učesnici će voditi panel razgovore, na kojima će moći da izlože svoja razmišljanja o pojedinim pitanjima iz širih tematskih oblasti. Sa namerom da na događaju bude predstavljen najširi spektar mišljenja, zamolili smo visoke predstavnike crkvenih zajednica, javne ličnosti, fakultetske profesore, političare i novinare iz svih krajeva sveta da budu predavači. Publika će imati mogužnost na svakom predavanju i panel razgovoru da interaktivno postavlja pitanja učesnicima.

Pojedina glavna pitanja za razpravu: Šta znači hrišćanstvo u XXI veku? Kako razumeti današnje evropske i globalne tokove? Šta bi mogli označiti kao najveću dilemu našeg doba? Šta podrazumevamo pod hrišćanskim novinarstvom? Koji su elementi hrišćanskih vrednosti? Koje su hrišćanske vrednosti najugroženije

Adresa za registracija na konferenciju je bfcc.media.  Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju ako nam se obratite na imejl adresu info@bfcc.media.