Delegacije dve zemalje su potpisale dva važna energetska sporazuma. Na zajedničkoj konferenciji za novinare dva ministra, Sijarto je rekao da bi gas iz pravca Srbije u Mađarasku mogao da stigne od oktobra 2021. Aleksandar Antić je pozdravio činjenicu da saradnja dve zemlje podrazumeva i energetske projekte.

Aleksandar Antić se na konferenciji za novinare zahvalio Peteru Sijartou za to što uvek daje podršku Srbiji, odnosno pozdravio je i činjenicu da saradnja dve zemlje obuhvata i energetske projekte. Prema rečima srpskog ministara, obostrano je korisno da se elektroenergetske mreže dve zemlje međusobno jačaju, a u interesu je celog regiona da se uspostavi regionalna berza električne energije, u skladu sa zaključenim sporazumom o saradnji.

„Sa stanovišta cele regije je važno da se na taj način ne postavlja temelj za saradnju samo između Mađarske i Srbije, već i saradnje koja pokriva ceo region. Verujem da smo danas postavili kamen temeljac saradnje dva energetska sistema."

 

 

Za Mađarsku je važno da gas dobije iz što više pravaca, jer ako gas dolazi samo iz jednog pravca, to zemlju čini izloženom - rekao je Peter Sijarto. Mađarski ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine je naglasio da je zbog toga važno da posle istočnih i severnih pravaca za prenos gasa, gas dođe i sa juga. Taj tok je trenutno u izgradnji, u okviru jedne rusko-tursko-bugarsko-srpsko-mađarske saradnje - dodao je.

„Doneta je odluka o tome da se izgradi gasovod od srpsko-mađarske granice do mađarske nacionalne gasovodne mreže, preko koje ćemo od oktobra 2021.godine, u prvom koraku, moći da kupimo šest milijardi kubnih metara gasa godišnje kroz Srbiju sa juga."

 
 
Peter Sijarto je saopštio da će Mađarska preduzeti i dodatna razvojna ulaganja, ukoliko kompanije za ditribuciju prijave potraživanja veća od šest milijardi kubnih metara gasa godišnje. Izgradnja dela od granice do mađarske mreže već je u pripremi, a uskoro bi mogao biti postignut i sporazum o konekciji sa srpskom stranom - dodao je. Pre konferencije za novinare, predsednik i generalni direktor MVM Mađarske elektroprivrede potpisao je memorandum o razumevanju sa čelnicima Elektroprivrede Srbije, odnosno srpskim državnim dobavljačem gasa Srbijagasa.