Konzularne Informacije

For English language information

 

Adresa Konzularnog odeljenja, rad sa strankama

Adresa: Krunska 72, 11000 Beograd (ulaz iz Kneginje Zorke 74)

Pozivni:
00-381-11
Informacije i zakazivanje termina između 9 i 12 časova:

243-8395, 244-3739
Vizne informacije i zakazivanje termina između 14 i 16 časova:
243-8381, 243-8382, 243-8383
 

Faks:
243-8393

Saradnici:

Fanni DUDAR, konzul

Rastko GERGEV, konzul
 

Prijem stranaka:
Viziranje:
Ponedeljak - četvrtak:
08.30 - 13.00 – preuzimanje zahteva
14.00 - 15.00 – izdavanje pasoša

Ostali konzularni poslovi:
Ponedeljak - četvrtak:

09.00 - 13.00 i 14.00-16.00
Petkom nema prijema stranaka!

 

Ambasada ne radi za vreme mađarskih praznika:

15. marta, 1. maja, 20. avgusta, 23. oktobra, 1. novembra, 1. januara, kao i za vreme božićnih i uskršnjih praznika i za Duhove.

U Konzularnom odeljenju Ambasade Mađarske u Beogradu nema prijema stranaka za vreme praznika koji se u Republici Srbiji praznuju i obeležavaju neradno.

Imejl adresa:
 

Jurisdikciono područje koje Konzularno odeljenje pokriva: teritorija Srbije

                                                                                                   (osim teritorije AP Vojvodine)

Izdavanje viza u ime drugih država i zaštita interesa državljana te zemlje: Litvanija

Na osnovu 2. paragrafa zajedničke uredebe 1/2002. (1.23.) Ministarstva spoljnih poslova Mađarske i Ministarstva pravde Mađarske opunomoćeni za izdavanje konzularnog uverenja.

 

 • OBAVEŠTENJE O PENZIJI
 • OBAVEŠTENJE O STICANJU MAĐARSKOG DRŽAVLJANSTVA PO POJEDNOSTAVLJENOM POSTUPKU
 • OBAVEŠTENJE O PREDAJI ZAHTEVA ZA PASOŠ
 • GENERALNI KONZULAT U SUBOTICI, POČASNI KONZULAT U NIŠU
 • BEZVIZNI REŽIM ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE
 • VIZE
 • OBAVEŠTENJE O ŠENGENSKOM INFORMACIONOM SISTEMU (SIS)
 • KORISNI LINKOVI

 

 

INFORMACIJE O PENZIJI

Lice koje živi u inostranstvu, a ispunjava uslove potrebne za sticanje prava na davanja prema pravnim propisima Mađarske (navršio je godine za starosnu penziju i u Mađarskoj je stekao godine staža) ima pravo na utvrđivanje penzije. Penzioni fond će utvrđeni iznos uplaćivati preko banke Polgari Bank Rt, odnosno preko drugih banaka koje imaju ugovor sa fondom za navedeno, a koju je penzioner u zahtevu naznačio, nakon prvog priliva. Nazivi banaka sa kojima penzioni fond sarađuje biće navedene u rešenju.

Stupanjem na snagu zakona XCV iz 1995. god. otvorila se mogućnost za transakciju penzija u inostranstvo. 

Prema Zakonu o socijalnom osiguranju, diskriminacije u pogledu državljanstva nema. Lica koja žive u inostranstvu, pod istim uslovima imaju pravo na sticanje penzije, kao i lica koja žive u Mađarskoj i, transakcija penzije takođe ne zavisi od njihovog državljanstva. Potrebno je popuniti zahtev za sticanje penzije (Igénybejelnető lap) i overiti potpis koji se na njemu nalazi.

Na popunjenom i overenom zahtevu potrebno je navesti podatke i priložiti dokumenta, prema sledećem:

 • podatke iz lične isprave (kod JMBG-a dan, mesec i godinu rođenja), fotokopiju pasoša,
 • imena koja je lice koristilo u Mađarskoj, odnosno sva prethodna imena,
 • tačnu i čitko napisanu adresu u inostranstvu,
 • dokumenta koja se odnose na radni staž, dok je u nedostatku navedenog potrebno  navesti naziv radnog odnosa (naziv poslodavaca u Mađarskoj, adresu, vreme trajanja radnog odnosa, od početka do kraja),
 • ako je podnosilac zahteva već kao penzioner napustio Mađarsku, onda je potrebno umesto podataka iz prethodne tačke navesti matični broj transakcije, kao i poslednju adresu u Mađarskoj,
 • gorenavedeno se odnosi i na porodičnu penziju za udovice/udovce s tim što se popunjava zahtev u te svrhe, uz koji se prilaže fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih.

 

Popunjene i overene zahteve potrebno je, uz prateću dokumentaciju, dostaviti direktno (dakle, ne diplomatsko-konzularnom predstavništvu) na adresu Uprave za penziono osiguranje Glavnog grada i Županije Pešte (Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazagtóság).

Adresa: 1081 Budapest, Fiumei út 19/a

Telefon: 210-163

Faks: 314-3068

 

Navedeno je informativnog karaktera. Za detaljne informacije molimo da se obratite Upravi za penziono osiguranje Glavnog grada i Županije Pešte (Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazagtóság) U slučaju da se navedeno propusti, diplomatsko-konzularno predstavništvo neće snositi finansijsku odgovornost za date informacije.

 

 

OBAVEŠTENJE O STICANJU MAĐARSKOG DRŽAVLJANSTVA

PO POJEDNOSTAVLJENOM POSTUPKU

Mađarski parlament je 26. maja 2010. godine izmenom zakona o državljanstvu LV iz 1993. godine omogućio uvođenje pojednostavljenog postupka za sticanje mađarskog državljanstva. Suština ovog postupka je sledeća:

 • Mađari koji žive van granica Mađarske ne moraju, radi sticanja državljanstva, da se presele u Mađarsku,
 • nije potrebno polagati ispit za sticanje državljanstva (ALI!: poznavanje mađarskog jezika je obavezno!),
 • nije potrebno dokumentovati mesto stanovanja i način izdržavanja.

Nova pravila se odnose na zahteve predate posle 01. januara 2011. godine. Vremenskog ograničenja nema, što znači da će zahtev za sticanje državljanstva moći da se preda i ubuduće.

Zahtev se predaje lično. Za maloletna lica, odnosno za lica ometeno u mentalnom razvoju zahtev predaje staratelj.

 

ZAHTEV:

Zahtev mogu predati lica koja u potpunosti ispunjavaju sledeće uslove:

 • ako je podnosilac zahteva ili njegov predak bio mađarski državljanin ili ako lice pretpostavlja da je mađarskog porekla,
 • poznavanje mađarskog jezika (proveru vrši lice koje preuzima zahtev),
 • ako prema mađarskom zakonu nije osuđivan i trenutno se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • ako se sticanjem državljanstva ne narušava javni red i nacionalna bezbednost Mađarske.

 

II PRILOZI:

Pored zahteva za državljanstvo potrebno je priložiti sledeće:

 • izvod iz matične knjige rođenih i dokument o bračnom stanju (izvod iz matične knjige rođenih, presuda o razvodu braka, itd.) u originalu, na mađarskom jeziku ili u overenom prevodu na mađarski jezik,
 • dokumenta o mađarskom poreklu (npr.: građanski izvodi iz matičnih knjiga za pretke, ali može i crkveni izvod iz matičnih knjiga, a takođe i stari mađarski dokument npr.: uverenje o prijavi boravka, svedočanstvo, vojna knjižica, itd.); kod dokumentovanja porekla veoma je bitno da se dokaže kontinuitet (npr.: majka majke moga oca…),
 • biografija (ne stručna) napisana svojeručno na mađarskom jeziku,
 • 2 fotografije formata kao za lični dokument (za lica koja žive u inostranstvu: 1 fotografija).

Podnosilac zahteva je u obavezi da se izjasni o sledećem: da nije kažnjavan, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, kao i o tome da li je u poslednjih pet godina bio osuđivan za namerno počinjeno krivično delo.

Ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno nepostojanjem resiprociteta, inostrana dokumenta potrebno je priložiti prema sledećem:

 • u overenom prevodu na mađarski jezik,
 • ako nema smetnji, potrebno je izvršiti diplomatsku nadoveru i tako priložiti uz zahtev za sticanje državljanstva (organ pred kojim se predaje zahtev overiće dokument na licu mesta).

 

III  GDE SE PREDAJE ZAHTEV?

Zahtev se sticanje državljanstva se može predati na sledećim mestima:

 • u kancelarijama vlade pri kancelarijama koje se nalaze u srezovima i u prestonici (u svim kvartovima),
 • u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, pred konzularnim službenikom.

Ako je zahtev za sticanje državljanstva nepotpun ili podnosilac zahteva nije priložio potrebna dokumenta, nadležni organi će odrediti rok za dopunu. Predmet se ne razmatra dok se navedeno ne dostavi.

Prema glavnom pravilu, vreme razmatranja je 3 meseca, međutim uzimajući u obzir sve mogućnosti, odgovor možete da očekujete nakon 4-6 meseci.

Lice stiče mađarsko državljanstvo danom polaganja zakletve.

Sticanje mađarskog državljanstva ne znači i dobijanje pasoša automatski!

 

IV MODIFIKOVANJE IMENA

Mađari koji žive van granica Mađarske mogu prilikom predaje zahteva ujedno da zatraže i sledeće:

 • pisanje svog prezimena ili prezimena svog pretka u originalu, na mađarskom,
 • formu odgovarajućeg imena na mađarskom,
 • mogućnost da nose supružnikovo prezime, po pisanju u originalu,
 • mogućnost da se ime pokojne majke navede na mađarskom jeziku.

Uz zahtev za modifikovanje imena potrebno je priložiti odgovarajući dokument ili stručno mišljenje.

 

V ZAKAZIVANJE TERMINA U AMBASADI MAĐARSKE U BEOGRADU:

 

Telefon: 011-243-8395

Telefon: 011-243-8396

Adresa: 11000 Beograd, Krunska 72

 

VI KORISNI LINKOVI:

 

 

 

OBAVEŠTENJE O PREDAJI ZAHTEVA ZA PASOŠ

ZA LICA KOJA SU STEKLA DRŽAVLJANSTVO

 PO POJEDNOSTAVLJENOM POSTUPKU

 

Nakon sticanja državljanstva postoji mogućnost apliciranja za mađarski pasoš u Ambasadi Mađarske u Beogradu (Beograd, Krunska 72), prema dolenavedenim uslovima.

Privatni pasoši:

 

deca mlađa od 6 godina

rok važenja: 3 godine

taksa: 28 evra

deca između 6 i 18 godina

rok važenja: 5 godina

taksa: 28 evra

deca ispod 18 godina (ukoliko se radi o dvoje dece)

rok važenja: 5 godina

taksa: 24 evra

deca ispod 18 godina (ukoliko se radi o troje ili više dece)

rok važenja: 5 godina

taksa: 22 evra

za lica između 18 i 65 godina

rok važenja: 5 godina

taksa: 44 evra

za lica između 18 i 65 godina

rok važenja: 10 godina

taksa: 65 evra

za lica iznad 65 godina

rok važenja: 10 godina

izdaje se besplatno,

naplaćuje se isključivo konzularna taksa: 20 evra


 

OBAVEZNO JE ZAKAZIVANJE!

(Termin možete zakazati od ponedeljka do četvrtka od 09.00 do 16.00 h i petkom od 09.00 do 14.00 h, pozivom sledećih brojeva: 011-243-83-95, 011-243-83-96).

Potrebna dokumenta:

 • dokument O NOSTRIFIKACIJI i karticu (LIG-kártya) koja sadrži lične podatke,
 • važeću srpsku LIČNU KARTU ili pasoš,
 • taksu za izdavanje pasoša, u evrima.

Slikanje za pasoš vrši se na licu mesta, u konzularnom odeljenju. Obavezno je lično prisustvo.

Od dvanaeste godine uzima se otisak svih prstiju. Navedeno se takođe vrši u ambasadi. Pasoš se preuzima otprilike mesec dana od dana predaje zahteva za izdavanje.

Pasoš u Ambasadi Mađarske u Beogradu preuzima se za vreme rada sa strankama (https://belgrad.mfa.gov.hu/).

Za maloletna lica (ispod 18 godina) potrebno je prisustvo oba roditelja, zakonskog staratelja ili roditelja koji vrši roditeljski nadzor samostalno.

Saglasnost može da se da u ambasadi ili pred javnim beležnikom.

U slučaju da ste izgubili pasoš, da je oštećen ili da Vam je potreban specijalan pasoš, molimo da se za više informacija obratite ambasadi.

 

GENERALNI KONZULAT MAĐARSKE U SUBOTICI

POČASNI KONZUL U NIŠU

 

GENERALNI KONZULAT MAĐARSKE U SUBOTICI:

Adresa: Ðure Ðakovica u. 1 – 3, 24000Subotica, Srbija

Telefon: (00-381-24) 554-811
Dežurstvo: 063-519-790 (iz Mađarske: 00-38-1-63-519-790)

Faks: (00-381-24) 552-427

Generalni konzul: dr. János Babity
Šef konzularnog odeljenja: dr. Attila Menyhárt

Imejl adresa

Veb-sajt:

Rad sa strankama: ponedeljak-četvrtak: 9.00-15.00 h, petak: 9.00-13.00 h

Jurisdikciono područje: Autonomna Pokrajina Vojvodina

 

POČASNI KONZULAT U NIŠU

Počasni konzul: Miloje Branković

Adresa: Orlovića Pavla 28A, 18000 Niš, Srbija

Telefon: 00-381-18/209-239

Faks: 00-381-18/209-239

Imejl adresa: 

 

POČASNI KONZULAT U KRAGUJEVCU

Počasni konzul: Milan Radunović

Adresa: Save Kovačevića 3/III, 34000 Kragujevac, Srbija

Telefon: 00 381 63 200 630; 00 381-34 338 788

Imejl adresa: 

 

 

BEZVIZNI REŽIM ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE 

 

Državljanima Srbije od 19. 12. 2009. godine nije potrebna viza za ulazak u Mađarsku, za boravak do 90 dana.

 • VIZE

Obaveštenje o šengenskoj vizi

Putovanje u Mađarsku za strana lica kojima je neophodna viza

Šengenska vizna pravila i pravila putovanja važe samo za boravak do 90 dana. Boravak koji prelazi 90 dana pojedine države-članice određuju svojim nacionalnim pravnim propisima. Pravila izdavanja šengenske vize u konzulatima različitih zemalja se u osnovi podudaraju, takse za vizu su iste. Treba znati da je viza samo jedna dozvola za ulazak, kojom se ne omogućuje automatski ulazak. Od stranog državljanina se prilikom prelaska granice može zatražiti potvrda o postojanju neophodnih uslova za ualazak i boravak. Ukoliko strani državljanin navedeno ne može da prikaže, ulazak može da se odbije.

Ključne izmene koje su stupile na snagu nakon što je Mađarska postala punopravni član šengenskog prostora su sledeće:

 • i za Mađarsku važe vize i dozvole za boravak izdate od strane zemalja-članica šengenskog prostora i samim tim
 • jedinstvene šengenske vize izdate u mađarskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, kao i dozvole za boravak izdate od strane mađarskih nadležnih organa važe za ceo šengenski prostor.

 Gde se predaje zahtev za vizu?

Zahtev za izdavanje šengenske vize potrebno je predati u diplomatsko-konzularnom predstavništvu zemlje-članice Šengenskog sporazuma koja je glavni cilj putovanja (ako se putuje u više zemalja i ako su posete približno istog trajanja, presudna je prva zemlja koja označava cilj putovanja, dakle, zemlja preko koje podnosilac zahteva prvo stupa na šengensku teritoriju). U skladu sa tim pravilima, zahtev za izdavanje šengenske vize podnosilac zahteva predaje u mađarskom predstavništvu ukoliko je njegov cilj putovanja Mađarska. U slučaju da je stranom državljaninu cilj putovanja Mađarska, a poseduje šengensku vizu izdatu od strane neke druge države-članice Šengenskog sporazuma, pogranična služba nije u obavezi da dozvoli ulazak, ukoliko strani državljanin ne može da obrazloži iz kog razloga nije aplicirao za vizu u nekom od mađarskih diplomatsko-konzularnih predstavništava. Proces je isti i za ulazak u druge zemlje-članice, ukoliko strano lice ima vizu izdatu od strane mađarskih diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Na graničnim prelazima se prema glavnom pravilu i dalje ne izdaje viza, pomenuto se može vršiti isključivo za članove porodice državljana Evropskog ekonomskog područja, dok se za ostala strana lica pomenuto vrši samo u izuzetnim slučajevima (npr.: strani državljanin putuje na sahranu preminulog člana porodice i može pismeno opravdati zašto nije prethodno mogao da aplicira za vizu.)

Ko može aplicirati za vizu?  

How to apply for a visa

General information for entering Hungary

                                                                         Prema glavnom pravilu, diplomatsko-konzularno predstavništvo nadležno je za razmatranje zahteva za izdavanje vize u sledećim slučajevima:

− za državljane zemlje koja je primalac;

– za lica koja trajno i legalno borave u zemlji koja je primalac.  

Zahtev za izdavanje vize može se predati najranije 3 meseca pre početka putovanja.

Dokumenta potrebna uz zahtev za izdavanje vize

Osnovne odredbe:

 • pasoš, koji važi najmanje 3 meseca po isteku tražene vize;
 • 1 fotografija u boji, formata (3,5 x 4 cm) kao za ličnu kartu, koja ne sme biti starija od 6 meseci;
 • kompletno, čitko popunjen i potpisan formular;

formular je besplatan, potrebno je skinuti ga sa veb-sajta (belgrad.mfa.gov.hu; konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-application-forms); šengenski formular je jedinstven, to znači da se formular bilo koje šengenske zemlje može priložiti prilikom apliciranja za vizu u mađarskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu; 

 • samo za vizu tipa C: zdravstveno osiguranje (mora pokrivati vreme celokupnog boravka, mora biti važeće za sve šengenske zemlje, za hitne intervencije, za transport do zemlje porekla, osiguranje mora imati pokriće od najmanje 30.000 EUR);
 • potvrda o legitimnom boravku u zemlji, ukoliko lice nije državljanin zemlje koja je primalac.

 

Viza (ne-šengenska) za preuzimanje dozvole za boravak

Boravak duži od 90 dana spada u nacionalnu kompetenciju, to znači da nema ujednačene prakse između država-članica Šengenskog sporazuma. Strano lice koje želi da uđe u Mađarsku i duže vreme tamo boravi, potrebno je da preda zahtev za izdavanje dozvole za boravak. U slučaju da je rezultat razmatranja zahteva pozitivan, izdaje se viza kojom se omogućuje jedan ulazak i boravak do najduže 30 dana, radi preuzimanja dozvole za boravak. Uz zahtev za izdavanje dozvole za boravak, u zavisnosti od svrhe putovanja, potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

            Sticanje ličnog dohotka:

 • radna dozvola,
 • ugovor o radu,
 • dokument o postojanju smeštaja u Mađarskoj,
 • potvrda o finansijskom pokriću kojim se dokazuje od čega će strano lice da živi do prve zarade (izvod sa bankovnog računa iz mađarske banke, potvrda od poslodavca da je data akontacija, itd.), odnosno
 • potvrda o karakteru delatnosti za sticanje ličnog dohotka (Društveni ugovor),
 • sudsko rešenje o registraciji,
 • potvrda o adekvatnoj stručnoj spremi za radno mesto,
 • izjava/potvrda o visini godišnjeg (očekujućeg godišnjeg) ličnog dohotka,
 • potvrda o finansijskim sredstvima koja su na raspolaganju u Mađarskoj,
 • svedeni bilans firme za prethodnu godinu (kod već postojeće firme),
 • potvrda o tome da firma nema dugovanja (kod već postojeće firme),
 • kod firme u osnivanju kratak poslovni plan.

Obrazovanje:

 • potvrda od obrazovne ustanove,
 • dokaz o postojanju smeštaja u Mađarskoj (potvrda o smeštaju u studenstkom domu ili ugovor o iznajmljivanju stana i fotokopija vlasničkog lista) i,
 • dokaz o postojanju finansijskih sredstava za boravak u Mađarskoj (izvod sa računa iz banke ili izjava roditelja da će snositi sve troškove boravka u Mađarskoj ili potvrda o stipendiranju),
 • potvrda obrazovne ustanove o uplaćenoj školarini/besplatnom školovanju.

 

Spajanje porodice:

 • dokument a o smeštaju u Mađarskoj,
 • dokument o postojanju finansijskih sredstava za boravak u Mađarskoj,
 • overena fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih/rođenih i,
 • fotokopija pasoša člana porodice koji već živi u Mađarskoj.

 

            Poseta:

 • zvanično pozivno pismo ili pozivno pismo sastavljeno od strane javnog beležnika,
 • potvrda o prosečnoj zaradi pozivaoca,
 • fotokopija vlasničkog lista,
 • fotokopija pasoša ili lične karte lica koje je pozivalac.

 

            Lečenje:

 • naziv i adresa zdravstvene ustanove,
 • potvrda o lečenju, karakteru lečenja i predviđenom vremenu trajanja lečenja,
 • potvrda o postojanju finansijskih sredstava za boravak i lečenje u Mađarskoj,
 • potvrda o smeštaju u Mađarskoj, ukoliko lice nije smešteno u bolnici,
 • u slučaju lečenja maloletnog deteta ili člana porodice kojem je neophodna nega, za pratioca je potrebna potvrda o smeštaju i potvrda o postojanju sredstava za egzistenciju

 

            Istraživanje:

 • sporazum o prijemu, potpisan sa akreditovanom istraživačkom ustanovom i,
 • ako istraživač ne poseduje neophodna finansijska sredsta, pismena izjava istraživačke ustanove da ukoliko istraživač ostane duže od dozvoljenog vremena, institucija će snositi troškove povratka u zemlju porekla nastale usled proterivanja.

 

Taksa za proces izdavanja vize za preuzimanje dozvole za boravak

60 EUR

 

Formulare za izdavanje vize možete pronaći na veb-sajtu ambasade:  

belgrad.mfa.gov.hu

odnosno preko sledećeg linka:

konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-application-forms   

bmbah.hu/teruleti_szervek.php (Uprava za imigraciju i azil)

 

 

OBAVEŠTENJE O ŠENGENSKOM INFORMACIONOM SISTEMU (SIS)

 

Na spoljnim granicama šengenskog prostora vrši se ujednačena granična kontrola. Ova vrsta kontrole moguća je i unutar šengenskog prostora i, vrši se metodom slučajnog izbora. Kontrola se vrši nad državljanima članica i državljanima trećih zemalja, a na osnovu tzv.šengenskog informacionog sistema (Schengen Information System), koji ima za cilj razmenu podataka.

Baza podataka SIS sadrži sledeće znake upozorenja:

 • podatke u vezi sa zabranom ulaska i boravka državljana trećih zemalja, dakle zemalja koje nisu članice Evropske unije,
 • podatke u vezi sa pronalaženjem i hapšenjem lica za kojima je izdata evropska poternica,
 • pružanje pomoći pravosudnim i krivičnim organima u vezi sa utvrđivanjem mesta boravka lica,
 • pronaleženje i zaštita nestalih lica,
 • pronalaženje vrednosnih predmeta koji su ukradeni ili izgubljenji.

SIS II sadrži podatke za identifikaciju lica (fotografije, otiske prstiju), kao i informacije u vezi sa znacima upozorenja (između ostalog i mere o izvršenju).

SIS omogućuje pristup podacima o licima, predmetima i motornim vozilima policijskoj i graničnoj kontroli, redarstvenim organima, organima nadležnim za izdavanje viza, carinskim i pravosudnim organima, zatim nadležnim organima za izdavanje saobraćajnih dozvola, Evropskoj policijskoj službi (Europol) i Evropskom uredu za pravosudnu saradnju (Eurojust).

U skladu sa opštim principima zaštite podataka, Izvršni odbor Šengena priznaje lična prava u sledećem pogledu:

 • državljani imaju pravo pristupa podacima u bazi SIS koji se odnose na njih,
 • mogu zatražiti ispravku netačnih podataka ili njihovo poništenje,
 • mogu se obratiti nadležnoj vlasti (lica koja žive van šengenskog prostora, potrebno je da se obrate konzulatu čija zemlja je odredila znake upozorenja), kako bi zatražili ispravku ili poništenje podataka.

Gore navedena prava su dostupna licima u svim šengenskim zemljama. Provera ispravnosti podataka u bazi SIS vrši se na osnovu nacionalnih pravnih propisa države-članice koja je podatak i zabeležila.

Za informacije u vezi sa navedenim potrebno je predati zahtev preko diplomatsko-konzularnog predstavništva, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije i takse za navedeno. Odgovor se dostavlja u pismenoj formi.

 

information-on-the-schengen-information-system (SIS) 

ec.europa.eu/home-affairs

 

 

KORISNI LINKOVI 

(ELEKTRONSKI SISTEM PLAĆANJA PUTARINE U MAĐARSKOJ)

(OBAVEŠTENJE O AKTUELNOM STANJU NA GRANIČNIM PRELAZIMA)