Ambasada Madarske u Beogradu
 

 

AMBASADOR

 • dr. Attila PINTÉR izvanredni i opunomoćeni ambasador

 

SARADNICI

 • Gábor PÁLINKÁS zamenik šefa misije

 

ODELJENJE ZA POLITIKU

 • Lajos ZSIRAI prvi savetnik 
 • Tamás Tibor BÖDE prvi savetnik
 • Zsolt NÉMETI prvi sekretar
 • Róbert KASZAB treći sekretar

 

KONZULARNO ODELJENJE

 • Fanni DUDAR treći sekretar, konzul, šef Konzularnog odeljenja
 • Rastko GERGEV, treći sekretar, konzul
 • Orsolya BUKOVICS konzularni administrator
 • Judit RIGÓ konzularni administrator

 

EKONOMSKA KANCELARIJA

 • Tamás BAKÓ prvi savetnik, šef ekonomske kancelarije,

zamenik šefa misije za ekonomske poslove

ATAŠE ZA POLJOPRIVREDU I EKOLOŠKE POSLOVE 

 • Klára SZEKÉR drugi savetnik  

 

KANCELARIJA VOJNOG, ODBRAMBENOG I VAZDUHOPLOVNOG ATAŠEA

 • Gábor MAKÁCS vojni, odbrambeni i vazduhoplovni ataše

 

POLICIJSKI OFICIR ZA VEZU

 • dr. Attila STUMMER policijski oficir za vezu

 

SEKRETARIJAT

 • Éva FISLI-BARNA

 

EKONOMSKO I FINANSIJSKO ODELJENJE

 • Angéla GERGEV ekonomski referent
 • Alexandra AGATICSNÉ ROCZKOV finansijski saradnik
 • Gábor JURCZA referent za telekomunikacije i informatiku

 

COLLEGIUM HUNGARICUM - ODELJENJE ZA KULTURU

 • Klára SZENTGYÖRGYI direktor, savetnik za kulturu
 • Hajnalka RAFAJLOVICS prvi  sekretar, ataše za kulturu