Érvényes: 2023. június 5-től


Magyarországgal szomszédos európai országban


A gyakran előforduló konzuli szolgáltatások költsége(1)


Tétel                                                            Ügytípus                                                          Költség(2)


I. A külképviseleten kiállítható úti okmányok (hatósági igazolványok)

1. Ideiglenes magánútlevél kiállítása magyar állampolgárnak 30 EUR
2. „Emergency travel document” (ETD) kiállítása uniós állampolgárnak 30 EUR
3. Egyszeri utazásra jogosító úti okmány kiállítása Magyarországon élő 30 EUR
külföldinek

II. A külképviseleten kiállítható hatósági bizonyítványok

4. Halottszállítási engedély kiállítása 35 EUR
5. Egyéb hatósági bizonyítvány kiállítása 35 EUR

III. Egyéb hatósági ügy a konzulnál

6. Apai elismerő nyilatkozat felvétele 35 EUR
7. Hatósági kölcsönszerződés (hazatérési kölcsön) 30 EUR

IV. Konzulnál kezdeményezhető hazai hatósági ügyek(3)

8. Állampolgársági bizonyítvány igénylése 0 EUR
9. Személyi adat- és lakcímnyilvántartást érintő ügyek

a) Külföldön történő letelepedés bejelentése 0 EUR
b) Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel kérelemre 0 EUR
c) Külföldi lakóhely megváltoztatásának bejelentése 0 EUR
d) Külföldön élőként nyilvántartott részére „lakcímkártya” pótlása 0 EUR
(eltulajdonítás, elvesztés, megsemmisülés, megrongálódás)
e) Külföldön élőként nyilvántartott személy „lakcímkártya” adatainak 0 EUR
módosítása (névváltoztatás)

10. Magyar okirat miniszteri felülhitelesítése (4) (pl. Apostille-tanúsítvány) 40 EUR
11. Névváltoztatást érintő ügyek

a) Névváltoztatás (születéskori névre), anyakönyvi kivonat nélkül 10 000 HUF, BFKH-nak utalandó
b) Névváltoztatás (születéskori névre), anyakönyvi kivonattal 10 000 HUF, BFKH-nak utalandó
e) Névváltoztatás (házassági névre), anyakönyvi kivonat nélkül 0 EUR
f) Névváltoztatás (házassági névre), anyakönyvi kivonattal 0 EUR
g) Névváltoztatás (családi név korrekciója) 0 EUR
h) Névviselési forma módosítása (házassági), anyakönyvi kivonat nélkül 0 EUR
j) Névviselési forma módosítása (házassági), anyakönyvi kivonattal 0 EUR

12. Okiratbeszerzés Magyarországról(5)

a) anyakönyvi kivonat 20 EUR
b) családi állapot igazolása (konzuli tanúsítvány formájában) 30 EUR
c) hatósági e-erkölcsi bizonyítvány (kézbesítés a külképviselet útján)(6) 40 EUR
d) hatósági erkölcsi bizonyítvány (kézbesítés a külképviselet útján) 20 EUR
e) hatósági erkölcsi bizonyítvány (kézbesítés magyarországi címre) 20 EUR
f) névváltoztatási okiratmásolat 20 EUR

13/A. Magánútlevél igénylése

a) 12 év alatti kérelmezőnek 27 EUR
b) 12 év alatt, 2 gyermek esetén 24 EUR
c) 12 év alatt, 3 vagy több gyermek esetén 22 EUR
d) 12-18 év közötti kérelmezőnek 27 EUR
e) 12-18 év között, 2 gyermek esetén 24 EUR
f) 12-18 év között, 3 vagy több gyermek esetén 22 EUR
g) 18-65 év közötti kérelmezőnek, 10 éves érvényességgel 58 EUR
h) 18-65 év közötti kérelmezőnek, 5 éves érvényességgel 40 EUR
i) 65 év feletti kérelmezőnek 20 EUR
j) 65 év alatti kérelmezőnek 1 éves érvényességgel (ujjnyomat nélkül) 27 EUR
k) 65 év feletti kérelmezőnek 1 éves érvényességgel (ujjnyomat nélkül) 20 EUR

13/B. Második magánútlevél igénylése

a) 12 év alatti kérelmezőnek 34 EUR
b) 12-18 év közötti kérelmezőnek 34 EUR
c) 18-65 év közötti kérelmezőnek 5 évre 40 EUR
d) 18-65 év közötti kérelmezőnek 10 évre 58 EUR
e) 65 év fölötti kérelmezőnek 20 EUR

14. a) Személyazonosító igazolvány igénylése 0 EUR
15. Hazai anyakönyvezés

a) születés anyakönyvezése 0 EUR
b) házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése 0 EUR
c) válás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonat nélkül 0 EUR
d) válás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonattal 0 EUR
e) haláleset anyakönyvezése 0 EUR

V. Hitelesítések (konzuli tanúsítványok kiállítása)

16. Aláírás hitelesítése

a) magánszemély esetében (aláírásonként) 30 EUR
b) cégjegyzés esetében (cégjegyzésenként) 40 EUR

17. Hiteles másolat készítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után) 20 EUR
18. Bemutatott másolat hitelesítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után) 15 EUR

19. Hiteles fordítás készítése

a) idegen nyelvről magyar nyelvre (oldalanként) 35 EUR
b) magyar nyelvről idegen nyelvre (oldalanként) 45 EUR

20. Bemutatott fordítás hitelesítése

a) idegen nyelvről magyar nyelvre (oldalanként) 20 EUR
b) magyar nyelvről idegen nyelvre (oldalanként) 30 EUR

VI. Egyéb konzuli szolgáltatás vagy felszámítható díj

21. Külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítése 25 EUR
22. Általános konzuli díj (minden egyes eljárásért, külön hatósági megkeresésért) 20 EUR
23. Irattovábbítás Magyarországra  30 EUR

VII. Konzuli költségátalányok

24. Kiszállási költségátalány 15 EUR
a külképviselet székhelye szerinti államban (ügyenként)

25. Szállítási költségátalány Magyarországra 5 EUR

Lábjegyzet:

1 Az 1-15. közötti konzuli költségtételek (árak) az eljárással kapcsolatban felmerült postai levelezés és irattovábbítás költségét is tartalmazzák

2 A konzuli költségekről szóló 5/2010. (XII.31.) KüM rendelet Melléklete a konzuli költségeket EUR-ban határozza meg, azonban az erre felhatalmazott külképviseleteken a fizetés helyi pénznemben is történhet

3 A 9. és a 11-14. közötti konzuli költségtételek magukban foglalják a hazai hatóság illetékét vagy díját, valamint 20 EUR konzuli közreműködői díjat is. A befizetésről kiállított nyugtán a költségek részletes bontásban szerepelnek.

4 Közbenső felülhitelesítés esetén a 20 EUR konzuli közreműködői díjon felül az adott hatóság eljárási díját is meg kell téríteni.

5 A Magyarországon kiállított, de a külföldi hatóság eljárásában felhasználni kívánt okiratokat nemzetközi szerződés hiányában Miniszteri felülhitelesítéssel kell ellátni, továbbá az okiratról hiteles fordítást kell készíteni.

6 A bizonyítványt elektronikus közokiratként állítják ki, amelyről a konzul hiteles másolatot készít. Ennek költségét a díj magában foglalja. A díj ugyanakkor nem tartalmazza a külföldi hatóság/cég által esetleg igényelt hiteles fordítás díját.

7 A magánútlevél csak törvényben meghatározott feltételekkel állítható ki ujjnyomat nélkül.

8 A hazai anyakönyvezés mentes a konzuli közreműködői díj megfizetése alól, csak az eljárási illetéket kell megfizetni, illetéke pedig csak a válás hazai anyakönyvezésének van.

9 Általános konzuli díjat kell fizetni, ha a konzul eljárásáért az adott szerv eljárási illetékén túl a konzuli költségekről szóló 5/2010. (XII.31.) KüM rendelet Mellékletében meghatározott egyéb konzuli díj nem számítható fel.

11 Az adott konzuli ügyben felszámítható konzuli költségek mellett kiszállási költségátalányt is fizetni kell, ha a hivatásos konzul a külképviselet székhelye szerinti település közigazgatási határán kívül végez konzuli tevékenységet. A konzul külképviseleten kívüli eljárása csak kivételes esetben engedélyezett.

12 A 16-23. pontokban felsorolt költségtételekhez szállítási költségátalány rendelhető, amennyiben az ügyfél az eljárás során keletkezett/kiállított okiratok postai úton történő továbbítását kéri, és ezt a konzul vállalja. Nem számítható fel szállítási költségátalány, amennyiben az eljárás során keletkezett/kiállított okirat a 8-15. pontokban meghatározott ügytípusokban a kérelemhez csatolandó támogató dokumentumként kerül felhasználásra.