TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚTLEVÉL IGÉNYLÉSÉNEK RENDJÉRŐL

Magyar útlevél igénylésére a magyar állampolgárok jogosultak.

Az útlevélkérelem benyújtásakor minden 12. életévét betöltött kérelmezőnek személyesen meg kell jelennie, mivel fénykép, ujjnyomat-és aláírás-vételezésre kerül sor.

Kérelem benyújtás csak időpontfoglalás alapján ITT!

 

 1. SZÜKSÉGES IRATOK

 

1.1. Nagykorú kérelmező

 • személyazonosságot igazoló okirat (érvényes –vagy magyar hatóság által kiállított, egy éven belül lejárt – személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély; vagy érvényes külföldi személyazonosságot igazoló okirat) eredetben és másolatban
 • amennyiben rendelkezésre áll: személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (LIG kártya) eredetben és másolatban
 • magyar állampolgárságot igazoló okirat (érvényes magyar útlevél, érvényes magyar személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, érvényes állampolgársági bizonyítvány, egy éven belül lejárt magyar útlevél) eredetben és másolatban
 • előző, még érvényes útlevél, amennyiben azzal a kérelmező rendelkezik
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival

További információ ITT

 

1.2. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmező

 • az 1.1. pontban felsorolt okmányok eredetben és másolatban
 • igazolványkép, amennyiben a kiskorú a 12. életévét még nem töltötte be, és nem jelent meg személyesen
 • szülők (törvényes képviselők) személyazonosításra alkalmas okmánya
 • gondnokság, illetve gyámság alatt álló kérelmező esetén a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása szükséges

 

Főszabály szerint a gyermek útlevélkérelmének beadásakor mindkét szülőnek (törvényes képviselőnek) személyesen meg kell jelennie.

Kivétel:

 • ha a másik szülő közjegyző, gyámhivatal, konzuli tisztviselő, járási hivatal, útlevélhatóság, büntetés-végrehajtási intézet vezetője előtt vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban hozzájárul a kiskorú útlevél-igényléséhez. Erről az eredeti okiratot a kérelemhez mellékelni kell. A hozzájáruló nyilatkozat megtehető elektronikusan is a Rendelkezési Nyilvántartásban. Fontos, hogy a hozzájáruló nyilatkozat annak megtételétől számított 15 napig vehető csak figyelembe!
 • ha a másik szülő elhunyt; ebben az esetben szükséges a halotti anyakönyvi kivonat bemutatása
 • ha a másik szülő szülői felügyeleti joga megszűnt vagy szünetel, mellékelni kell az ezt igazoló okiratot

Kiskorú kérelmező a 12. életév betöltését követően írja alá a kérelmet (ha nem írástudatlan és írásképtelen.) Ujjnyomatot szintén a 12. életévét betöltött kérelmezőtől veszünk.

2. AZ ELJÁRÁS DÍJA

Lásd itt: https://belgrad.mfa.gov.hu/page/konzuli-dijak

 

3. AZ ELJÁRÁS IDEJE ÉS AZ ELKÉSZÜLT OKMÁNY ÁTVÉTELE

A magánútlevél ügyintézési ideje 8 nap, amennyiben a tényállás teljeskörűen tisztázott. Amennyiben további dokumentum bemutatása vagy körülmény tisztázása szükséges, az eljárás ügyintézési ideje 20 nap. A kész okmány a külképviseletre  általában 3-4 hét alatt érkezik meg.

Az okmány megérkezéséről ügyfeleinket értesítjük.

A kész okmány időpontfoglalást követően vehető át hétfőtől csütörtökig 15.00-16.00-ig.Soron kívüli, sürgősségi és azonnali útlevél ügyéntézés CSAK  MAGYARORSZÁGON lehetséges! Bővebb információ ITT!

 

4. AZ ÚTLEVÉL ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

 • 6 éves kor betöltéséig 3 év, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani,
 • 6 és 18 év közöttiek esetében 5 év*, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani,
 • 18 és 65 év közöttiek esetében 5 év*, mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani illetve kérelemre 10 év*,mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani,
 • 65 éven felülieknél 10 év* mely időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani.

*Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező

 • ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen,
 • egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja.

Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg. Amennyiben az ügyfél február 29-én született és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a magánútlevél érvényességi ideje február 28-án jár le.

5. IDEIGLENES MAGÁNÚTLEVÉL

Ha külföldi tartózkodása során a magyar állampolgár útlevele, illetve személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódottlejártelveszett vagy eltulajdonították, és a hazautazásig magánútlevél nem állítható ki, kérelemre hazatérés céljából legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevelet állítunk ki.

Kivételes esetben, bizonyos feltételek mellett, lehetőség van a magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább- és hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevél kiállítására is, amennyiben az utazásig magánútlevél nem állítható ki.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az ideiglenes magánútlevél érvényességi ideje a tényleges hazatérés, illetve továbbutazás időtartamához igazodik. Az okmány Magyarországra történő egyszeri belépésre jogosítja birtokosát, és a belépéssel érvényét veszti. Az ideiglenes magánútlevelet a hazautazástól számított legkésőbb 5 munkanapon belül le kell adni a járási hivatalnál, vagy a szokásos tartózkodási hely szerinti ország magyar külképviseletén

Az ideiglenes magánútlevél kiállításáért 30 EUR konzuli közreműködési díjat kell fizetni.

Fontos! Az útlevél vagy személyazonosító igazolvány eltulajdonításáról minden esetben rendőrségi jegyzőkönyvet kell mellékelni a kérelemhez. A rendőrségi eljárás hivatalos nyelve a szerb, ezért a feljelentés megtételéhez az esetek nagy részében tolmács közreműködése szükséges. A nagykövetség – mivel a feljelentés nem magyar hatósági eljárás – nem tud tolmácsot biztosítani! (bővebben lásd itt: https://belgrad.mfa.gov.hu/page/erdekvedelem). Belgrádi magyar nyelvű tolmácsok ITT!