Hazai anyakönyvezés

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, haláleset –, illetve az anyakönyvi bejegyzésekkel kapcsolatos változásokat (pl. válás)  Magyarországon is anyakönyveztetni kell, ezt hívjuk hazai anyakönyvezésnek.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján, személyesen kerülhet sor.

 A) Születés hazai anyakönyvezése

Házasságban született gyermek esetén szükséges:

 • gyermek eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással;
 • a gyermek családi jogállásának tisztázása érdekében a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata (ha a szülők házasok, de a gyermek születése előtt kötött házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születésének anyakönyveztetésével párhuzamosan a szülők házasságának magyarországi anyakönyveztetését is kérelmezni kell!);
 • mindkét szülő eredeti születési anyakönyvi kivonata (külföldi állampolgár esetén külföldi születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással);
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolványés magyar lakcímkártyája;
 • honosítási okirat honosított szülők esetén;
 • főszabály szerint mindkét szülő személyes jelenléte szükséges. Amennyiben csak az egyik szülő adja be a kérelmet, csatolni kell:
  • a másik szülő közjegyző előtt tett hozzájáruló nyilatkozatát a hazai anyakönyvezéshez vagy
  • a másik szülő halotti anyakönyvi kivonatát eredetben, hiteles magyar fordítással vagy
  • a másik szülő szülői felügyeleti jogának megvonásáról szóló bírósági határozatot eredetben vagy hiteles másolatban, hiteles magyar fordítással

Nem házasságban született gyermek (APAI ELISMERÉS) esetén szükséges:

 • gyermek eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással;
 • konzulátuson tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, vagy a szerb anyakönyvi hatóság előtt tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat eredetben vagy hiteles másolatban, hiteles magyar fordítással;
 • mindkét szülő eredeti születési anyakönyvi kivonata (külföldi állampolgár esetén külföldi anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással);
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolvány) és magyar lakcímkártyája;
 • honosítási okirat honosított szülők esetén;
 • főszabály szerint mindkét szülő személyes jelenléte. Amennyiben csak az egyik szülő adja be a kérelmet, csatolni kell:
  • a másik szülő közjegyző előtt tett hozzájáruló nyilatkozatát a hazai anyakönyvezéshez vagy
  • a másik szülő halotti anyakönyvi kivonatát eredetben, hiteles magyar fordítással vagy
  • a másik szülő szülői felügyeleti jogának megvonásáról szóló bírósági határozatot eredetben vagy hiteles másolatban, hiteles magyar fordítással

B) Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással;
 • házastársak érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolványés magyar lakcímkártyája;
 • házastársak eredeti születési anyakönyvi kivonata (külföldi állampolgár esetén külföldi születési anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással);
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását / megszűnését igazoló okirat (fordítással ellátott, jogerős bírósági végzés / válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat / halotti anyakönyvi kivonat);
 •  honosítási okirat honosított kérelmező esetén;
 • főszabály szerint mindkét fél személyes jelenléte szükséges;

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem lett anyakönyvezve, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem egyszerre is benyújtható.

 C) Válás hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • házasságkötésről kiállított eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • házasság felbontásáról szóló, hiteles fordítással ellátott, jogerős külföldi bírósági határozat, eredeti vagy bíróság által kiadmányozott másolati példány (abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem lett anyakönyvezve, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik);
 • kérelmező eredeti magyar születési anyakönyvi kivonata;
 • kérelmező, valamint a volt házastárs érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolványés magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár)
 • honosítási okirat honosított kérelmező esetén

D) Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonat  hiteles magyar fordítással;
 • az elhunyt magyar születési és házassági anyakönyvi kivonata, vagy külföldi születési és házassági anyakönyvi kivonata hiteles fordítással;
 • az elhunyt személy személyazonosságának és magyar állampolgárságának igazolása (pl. érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, honosítási okirat);
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági bontó ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, mindez hiteles magyar fordítással);
 • Okmányok érvénytelenítése: Amennyiben az elhunyt rendelkezett érvényes magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, azt el kell hozni. A lakcímkártyáját szintén minden esetben el kell hozni. Az útlevelet a bejelentő családtag –érvénytelenítés után – megtarthatja.

Díjak:

Apai elismerő nyilatkozat: 35 EUR

Egyéb anyakönyvi eljárás: díjmentes

A hazai anyakönyvezéshez a hiteles fordítást a nagykövetség díjmentesen elvégzi, illetve a hozott fordításokat díjmentesen hitelesíti.

Nyomtatványok: