Anyakönyvezés

 A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, haláleset –, illetve az anyakönyvi bejegyzésekkel kapcsolatos változásokat (pl. válás)  Magyarországon is anyakönyveztetni kell, ezt hívjuk hazai anyakönyvezésnek.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján, személyesen kerülhet sor.

 A) Születés hazai anyakönyvezése

Házasságban született gyermek esetén szükséges:

 • gyermek eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonata (ez továbbításra kerül Magyarországra), hiteles magyar fordítással,
 • a gyermek családi jogállásának tisztázása érdekében a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata (ha a szülők házasok, de a gyermek születése előtt kötött házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születésének anyakönyveztetésével párhuzamosan a szülők házasságának magyarországi anyakönyveztetését is kérelmezni kell!)
 • mindkét szülő eredeti születési anyakönyvi kivonata (külföldi állampolgár esetén külföldi születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással),
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolványÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén),
 • főszabály szerint mindkét szülő személyes jelenléte.

Nem házasságban született gyermek (APAI ELISMERÉS) esetén szükséges:

 • gyermek eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonata (ez továbbításra kerül Magyarországra), hiteles magyar fordítással,
 • konzulátuson tett magyar apai elismerő nyilatkozat,
 • mindkét szülő eredeti születési anyakönyvi kivonata (külföldi állampolgár esetén külföldi anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással),
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolvány) és magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén),
 • főszabály szerint mindkét szülő személyes jelenléte.

Egyik szülő jelenléte csak abban az esetben elegendő a kiskorú születésének anyakönyvezéséhez, ha:

 • a kiskorú születési anyakönyvi kivonatában nem szerepel a másik szülő,
 • a jelen lévő szülő halotti anyakönyvi kivonattal igazolja a másik szülő halálát,

B) Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással
 • házastársak érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolványÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • házastársak eredeti születési anyakönyvi kivonata (külföldi állampolgár esetén külföldi születési anyakönyvi kivonat, hiteles magyar fordítással). 
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását / megszűnését igazoló okirat (fordítással ellátott, jogerős bírósági végzés / válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat / halotti anyakönyvi kivonat),
 •  honosítási okirat (honosított szülők esetén),
 • főszabály szerint mindkét fél személyes jelenléte.
 • A felek házasságkötést megelőző családi állapotának igazolása (nőtlen hajadon esetében elég a nyilatkozat, valamely házastárs korábbi házasságának felbontását / megszűnését igazoló okirat, volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem egyszerre is benyújtható.

 C.) Válás hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • házasságkötésről kiállított eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat,
 • házasság felbontásáról szóló, hiteles fordítással ellátott, jogerős külföldi bírósági határozat, eredeti vagy bíróság által kiadmányozott másolati példány (abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik),
 • kérelmező eredeti magyar születési anyakönyvi kivonata,
 • kérelmező, valamint a volt házastárs érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolványÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár)
 • honosítási okirat

D.) Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonat az anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításával.
 • az elhunyt magyar születési és házassági anyakönyvi kivonata, vagy külföldi születési és házassági anyakönyvi kivonata hiteles fordítással
 • az elhunyt személy személyazonosságának és magyar állampolgárságának igazolása (pl. érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, honosítási okirat).
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági bontó ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, mindez hiteles magyar fordítással)
 • Okmányok érvénytelenítése: Amennyiben az elhunyt rendelkezett érvényes magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, azt el kell hozni. A lakcímkártyáját szintén minden esetben el kell hozni. 

Díjak:

Apai elismerő nyilatkozat: 35 EUR

Válás hazai anyakönyvezése: 10 EUR

Egyéb anyakönyvi eljárás: díjmentes