TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY (eSZIG) IGÉNYLÉSÉNEK RENDJÉRŐL

 

Elektronikus személyazonosító igazolvány (eSZIG) igénylésére a – személyiadat –és lakcímnyilvántartásban szereplő - magyar állampolgárok jogosultak.

Az eSZIGről bővebb információ ITT  és ITT található.

Az eSZIG benyújtásakor minden kérelmezőnek személyesen meg kell jelennie, mivel minden kérelmezőről fénykép készül, a 6. életévüket betöltöttek esetén ujjnyomat-és a 12. életévét betöltött kérelmezők esetén pedig aláírás-vételezésre is sor kerül.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14 év alatti) illetve korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy önállóan nyújthat be eSZIG iránti kérelmet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy elektronikus aláírás (E-sign) igénylésére a külképviseleteken nincs mód; azt kizárólag Magyarországon – bármely kormányablakban – lehet kérelmezni.

A külképviseleten ideiglenes személyazonosító igazolvány kérelmezésére nincs lehetőség.

Kérelem benyújtás csak időpontfoglalás alapján ITT!

 

 1. SZÜKSÉGES IRATOK

1.1. Nagykorú kérelmező

 • személyazonosságot igazoló okirat (érvényes –vagy magyar hatóság által kiállított, egy éven belül lejárt személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély; vagy érvényes külföldi személyazonosságot igazoló okirat) eredetben és másolatban
 • amennyiben rendelkezésre áll: személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (LIG kártya) eredetben és másolatban
 • magyar állampolgárságot igazoló okirat (érvényes magyar útlevél, érvényes magyar személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, érvényes állampolgársági bizonyítvány, egy éven belül lejárt magyar útlevél) eredetben és másolatban
 • ha a kérelmező nem rendelkezik érvényes személyazonosságot igazoló okmánnyal, akkor a bemutathatja a magyar hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonatát, illetve a névviselés igazolására szolgáló magyar házassági anyakönyvi kivonatát. Ha ezekkel sem rendelkezik, az eljáró hatóság az adatokat hivatalból egyezteti, amennyiben az anyakönyvi események Magyarországon történtek.
 • doktori cím igazolására – ha azt 2006. február 1-jén vagy azt követően szerezte a kérelmező – bemutatható a doktori címet igazoló okirat vagy annak másolata.

További információ ITT

 

1.2. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmező

 • amennyiben rendelkezésre áll, az 1. pontban felsorolt okmányok eredetben és másolatban
 • igazolványkép, amennyiben a kiskorú a 6. életévét még nem töltötte be, és nem jelent meg személyesen
 • szülő(k) (törvényes képviselő(k)) személyazonosításra alkalmas okmánya (lásd 1. pont)

Elektronikus személyazonosító kérelem beadásakor nem kötelező mindkét szülőnek (törvényes képviselőnek) személyesen megjelennie.

Kiskorú kérelmező a 12. életév betöltését követően írja alá a kérelmet (ha nem írástudatlan és írásképtelen.) Ujjnyomatot a 6. életévét betöltött kérelmezőtől veszünk.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14 év alatti) önállóan nyújthat be eSZIG iránti kérelmet.

2. AZ ELJÁRÁS DÍJA

Az eljárás ingyenes.

 

3. AZ ELJÁRÁS IDEJE ÉS AZ ELKÉSZÜLT OKMÁNY ÁTVÉTELE

Az elektronikus személyazonosító igazolványügyintézési ideje 8 nap, amennyiben a tényállás teljeskörűen tisztázott. Amennyiben további dokumentum bemutatása vagy körülmény tisztázása szükséges, az eljárás ügyintézési ideje 20 nap. A kész okmány külképviseletre való kézbesítése ténylegesen általában 3-4 hét.

Az okmány megérkezéséről ügyfeleinket értesítjük.

A kész okmány előzetes időpontfoglalás alapján átvehető hétfőtől csütörtökig 15.00-16.00-ig.

4. AZ eSZIG ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama, ha a jogosult

 • a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam,
 • a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja,
 • a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 28-án jár le.

A 70. életévet betöltött jogosult – amennyiben megfelelő minőségű biometrikus adatot tudott adni - a kiállítás napjától számított 10 éves érvényességi idejű személyazonosító igazolványt kap.

A kiállítás napjától számított 1 éves érvényességi idejű állandó személyazonosító igazolványt kell kiállítani annak, aki az ujjnyomat adására ideiglenesen fizikailag képtelen.