Magyar József nagykövet a Vajdasági Autonóm Tartomány Parlamentjében a családtagok, állami és tartományi vezetők, barátok részvételével a 2023. nobember 4-én 10 órakor tartott emlékülésen búcsúzott Pásztor Istvántól. A Parlament dísztermében nyitott gyászkönyvben több szerb állami vezető soraihoz csatlakozva, a nagykövet kiemelte:

Mély megrendüléssel búcsúzunk Pásztor Istvántól, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Autonóm Tartomány Képviselőházának elnökétől, a magyar-szerb kapcsolatok kulcsfontosságú személyiségétől.

Személyében a magyar nemzet és a szerb nép olyan kiemelkedő politikust vesztett el, aki minden erejével példamutatóan szolgálta az anyaország és hazája érdekeit. Kezdeményezéseivel és bátor fellépésével Újvidéken, Belgrádban és Budapesten elévülhetetlen érdemeket szerzett jószomszédi kapcsolataink megújításában, stratégiai együttműködésünk kialakításában. Világítótoronyként irányt jelző gondolataival és tetteivel jelentős szerepet vállalt a magyar-szerb történelmi megbékélésben, aminek útján önmaga is a közös történelmünk részévé vált.   

A magyar nemzethez való szoros ragaszkodásával, a szülőföldjéért végzett fáradhatatlan munkásságával örökkévaló példát állított. A VMSZ elnökeként betöltött küldetése eredményeként a vajdasági magyarság a Kárpát-medence legszervezettebb nemzetrészévé vált. Törhetetlen keménységgel és őszinte meggyőződéssel harcolt a magyarok szülőföldön való boldogulásáért, a kisebbségi létben való jogérvényesítésért. Síkra szállt a magyarlakta települések sokoldalú fejlesztéséért, az anyanyelvű oktatásért, az épített örökségünk megóvásáért. Elkötelezett munkájával és tekintélyével Szerbia politikai vezetőinek, társadalmi élete és más kisebbségi közösségek tiszteletét és elismerését is kivívta.

Bölcsessége és megkerülhetetlen kiválósága hiányozni fog. Isten nyugosztalja! 

Magyar József nagykövet