TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY (eSZIG) IGÉNYLÉSÉNEK RENDJÉRŐL

 

Magyar személyazonosító igazolvány (eSZIG) igénylésére a – személyiadat –és lakcímnyilvántartásban szereplő - magyar állampolgárok jogosultak.

Az eSZIGről bővebb információ ITT  és ITT található.

Az eSZIG benyújtásakor minden kérelmezőnek személyesen meg kell jelennie, mivel minden kérelmezőről fénykép készül, a 6. életévüket betöltöttek esetén ujjnyomat-és a 12. életévét betöltött kérelmezők esetén pedig aláírás-vételezésre is sor.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú illetve nagykorú személy önállóan nyújthat be eSZIG iránti kérelmet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy elektronikus aláírás (E-sign) igénylésére a külképviseleteken nincs mód.

A külképviseleten ideiglenes személyazonosító igazolvány kérelmezésére nincs lehetőség.

Kérelem benyújtás csak időpontfoglalás alapján ITT!

 

 1. SZÜKSÉGES IRATOK
 1. Nagykorú kérelmező
 • személyazonosságot igazoló okirat (érvényes –vagy magyar hatóság által kiállított, egy éven belül lejárt – hatósági igazolvány; vagy érvényes külföldi személyazonosságot igazoló okirat) eredetben és másolatban
 • amennyiben rendelkezésre áll: személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (LIG kártya) eredetben és másolatban
 • a magyar állampolgárságot igazoló okirat (érvényes magyar útlevél, érvényes magyar személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, érvényes állampolgársági bizonyítvány, egy éven belül lejárt magyar útlevél) eredetben és másolatban
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival

További információ ITT

 

 1. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmező
 • az 1. pontban felsorolt okmányok eredetben és másolatban
 • igazolványkép, amennyiben a kiskorú a 12. életévét még nem töltötte be, és nem jelent meg személyesen
 • a szülők (törvényes képviselők) személyazonosításra alkalmas okmánya
 • gondnokság, illetve gyámság alatt álló kérelmező esetén a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása szükséges

 

Főszabály szerint a gyermek eSZIG-kérelmének beadásakor mindkét szülőnek (törvényes képviselőnek) személyesen meg kell jelennie.

Kivétel:

 • ha a másik szülő közjegyző, gyámhivatal, konzuli tisztviselő, járási hivatal, útlevélhatóság, büntetés-végrehajtási intézet vezetője előtt vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban hozzájárul a kiskorú eSZIG-igényléséhez. Erről az eredeti okiratot a kérelemhez mellékelni kell.
 • ha a másik szülő elhunyt; ebben az esetben szükséges a halotti anyakönyvi kivonat bemutatása
 • ha a másik szülő szülői felügyeleti joga megszűnt vagy szünetel; az erről szóló okirat bemutatásával

Kiskorú kérelmező a 12. életév betöltését követően írja alá a kérelmet (ha nem írástudatlan és írásképtelen.) Ujjnyomatot a 6. életévét betöltött kérelmezőtől veszünk.

 1. AZ ELJÁRÁS DÍJA

Az eljárás ingyenes.

 

 1. AZ ELJÁRÁS IDEJE ÉS AZ ELKÉSZÜLT OKMÁNY ÁTVÉTELE

A magánútlevél ügyintézési ideje 20 nap, de annak a külképviseletre való kézbesítése ténylegesen általában 3-4 hét.

Az okmány megérkezéséről ügyfeleinket értesítjük.

A kész okmány előzetes időpontfoglalás alapján átvehető hétfőtől csütörtökig 15.00-16.00-ig.

 1. AZ eSZIG ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama, ha a jogosult

 • a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam,
 • a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja,
 • a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 28-án jár le.

A 65. életévet betöltött jogosult – a letelepedett jogállású személy kivételével – kérheti, hogy a részére határidő nélküli érvényességi idejű állandó személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz.