A külföldön élő személy, amennyiben a magyar társadalombiztosítási jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételekkel rendelkezik (az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte és Magyarországon a szükséges szolgálati időt megszerezte) kérheti nyugellátásának megállapítását. A megállapított nyugellátást a nyugdíjfolyósító szerv a Polgári Bank Rt-hez, illetőleg a nyugdíjasnak az első folyósítást követően előterjesztett kérésére egyéb - a nyugdíjfolyósító szervvel az ellátások utalására szerződéses kapcsolatban álló - pénzintézethez utalja. A választható pénzintézetekről a nyugdíjmegállapító szerv a határozatban ad tájékoztatást.

A devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény hatályba lépésével lehetőség nyílt a nyugellátások külföldre történő átutalására.

A hatályos társadalombiztosítási törvény nem teszi állampolgárságtól függővé a nyugellátásra való jogosultságot. A külföldön élő személyek a Magyarországon élő nyugdíjigénylőkkel azonos feltételek mellett jogosultak nyugellátásra, ellátásuk külföldre történő utalása ugyancsak nem függ állampolgárságuktól. A nyugdíj iránti igényt az ”Igénybejelentő lap” kitöltésével kell kérelmezni. Az igénybejelentő lapon a kérelmező aláírását hitelesíttetni kell.

A kitöltött, hitelesített igénybejelentő laphoz az alábbiakat kell feltüntetni, illetve mellékleteket csatolni:

  • Személyi okmányának adatai (a személyi szám helyén születési év, hónap, nap), útlevelének fénymásolata.
  • Magyarországon használt összes és valamennyi előző nevének feltüntetése.
  • Pontos és olvasható külföldi lakcíme.
  • A szolgálati időre vonatkozó okmányok csatolása, ezek hiányában a munkaviszony pontos felsorolása (a magyarországi munkáltatók neve, címe, a munkaviszonyok időtartama, kezdettől a végéig).
  • Ha a kérelmező már nyugdíjasként távozott Magyarországról, akkor az előző pontban feltüntetettek helyett a nyugdíjfolyósítási törzsszámát és az utolsó magyarországi lakcímét kell közölni.
  • A hozzátartozói (özvegyi) nyugdíjigényekre is a fentiek vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy az özvegyi nyugdíjbejelentéshez rendszeresített igénybejelentő lapot kell kitöltése, továbbá a kérelemhez csatolni kell a házassági és halott anyakönyvi kivonatok fénymásolatát.

A kitöltött, hitelesített és mellékletekkel ellátott igénybejelentő lapot nem a külképviseletnek, hanem közvetlenül a Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság részére kell megküldeni.

Címe: 1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
Telefon: 210-163
Fax: 314-3068

A fenti információk tájékoztató jellegűek. Részletes és pontos tájékoztatásért ugyancsak a Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságot kell megkeresni. Ennek elmulasztása esetén a külképviselet anyagi felelősséget az adott információkért nem tud vállalni.